Testversie Aan de slag met indicatoren Openbaarmaking

Het project Departementale IHH-Dashboards ontwikkelde een testversie van de uitwerking van indicatoren over openbaarmaking door rijksorganisaties op grond van de Wet Open Overheid (Woo).

Met feedback op de testversie draag je bij aan het verbeteren van het product. Je wordt van harte uitgenodigd om met de testversie aan de slag te gaan. Je feedback en praktijkvoorbeelden mail je naar dashboardcoachihh@minocw.nl, onder vermelding van “Testversie Aan de slag met indicatoren Openbaarmaking”.

Reacties ontvangen vóór 1 juni 2023 worden gebruikt voor de eindversie.