Testversie Aan de slag met indicatoren Woo-verzoeken

Het project Departementale IHH-Dashboards ontwikkelde een testversie van de uitwerking van indicatoren over informatieverzoeken aan rijksorganisaties op grond van de Wet Open Overheid (Woo), de zogenaamde Woo-verzoeken.

Met feedback op de testversie draag je bij aan het verbeteren van het product. Je wordt van harte uitgenodigd om met de testversie aan de slag te gaan. Je feedback en praktijkvoorbeelden mail je  naar dashboardcoachihh@minocw.nl, onder vermelding van “Testversie Aan de slag met Woo-verzoeken”.

Reacties ontvangen vóór 1 april 2023 worden gebruikt voor de eindversie.