Plan van aanpak: Departementale IHH-Dashboards fase II

De eerste fase van het project Departementale IHH-Dashboards is inmiddels afgerond. Voor de tweede fase is een nieuw plan van aanpak opgesteld. Doelstelling van deze tweede fase is om rijksorganisaties te helpen bij de ontwikkeling en implementatie van een departementaal IHH-dashboard, dat inzicht geeft in de voortgang op hoofdlijnen van de organisatie voor de vier actielijnen van Open op Orde, en de drie IHH-plateaus. Deze hulp bestaat uit zowel actieve ondersteuning als praktijkgerichte handreikingen.

Dit plan van aanpak geeft inzicht in de verdere uitvoering van de tweede fase.