Verslag Verkenning sociale media bij het Rijk

Het verslag geeft een uiteenzetting van de verkenning en biedt aanknopingspunten voor het ontwikkelen van rijksbreed beleid, signaleren van potentiële verbeteringen en helpt bij het inzichtelijk krijgen van diverse invalshoeken, behoeften en eisen rondom dit onderwerp.