Een laptop en mobiel op een bureau

Handreiking: Woo-verzoeken sneller behandelen: maatregelen in de informatiehuishouding

Woo-verzoeken sneller behandelen: maatregelen in de informatiehuishouding is een handreiking die ingaat op de informatiehuishoudingskant van de afhandeling en publicatie van Woo-verzoeken. De handreiking bevat aanbevelingen en voorbeelden en is niet bedoeld als verplichte werkwijze.

De handreiking bestaat uit twee modules:

  1. Module 1: Het Woo-proces als geheel verbeteren gaat in op een aantal overstijgende thema’s die de informatiehuishouding onder het Woo-proces als geheel raken: wat is nodig om deze informatiehuishouding op orde te krijgen. Deze module is primair bedoeld voor (project-)managers.
  2. Module 2: Het Woo-proces per processtap verbeteren bevat suggesties en voorbeelden per stap in het Woo-proces, primair bedoeld voor degenen die zelf hands-on werken aan de informatiehuishouding onder dit proces.

De handreiking is een groeidocument, dat nog regelmatig zal worden geactualiseerd met nieuwe informatie.