Departementale IHH-Dashboards - Vraaganalyse

De vraaganalyse heeft als doel in kaart te brengen welke informatie rijksorganisaties nodig hebben voor de sturing op en de dialoog over informatiehuishouding. Met departementale IHH-dashboards die de juiste informatie tonen, kunnen rijksorganisaties informatiegestuurd keuzes maken over de verbetering van hun informatiehuishouding.