Departementale IHH-Dashboards - Verkenning

De verkenning geeft een beeld van de uitgangspunten en keuzes die van belang zijn bij de inrichting van het project Departementale IHH-Dashboards.