Actieplannen en nulmetingen Open op Orde

De verschillende ministeries beschrijven de stand van zaken van de informatiehuishouding van de betreffende ministerie en acties om de informatiehuishouding te verbeteren. De openbaarmaking ging gepaard met een Kamerbrief van staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering).

Download 'Kamerbrief bij actieplannen en nulmetingen Open op Orde'

PDF document | 2 pagina's | 139 kB

Publicatie | 26-07-2022

Download 'Actieplan en nulmeting Open op Orde ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties'

PDF document | 35 pagina's | 967 kB

Publicatie | 26-07-2022

Download 'Actieplan en nulmeting Open op Orde ministerie van Buitenlandse Zaken'

PDF document | 33 pagina's | 760 kB

Publicatie | 26-07-2022

Download 'Actieplan en nulmeting Open op Orde ministerie van Defensie'

PDF document | 65 pagina's | 1,5 MB

Publicatie | 26-07-2022

Download 'Actieplannen en nulmetingen Open op Orde ministerie van Economische Zaken en Klimaat en ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit'

PDF document | 188 pagina's | 3,8 MB

Publicatie | 26-07-2022

Download 'Actieplan en nulmeting Open op Orde ministerie van Financiën (deel 1)'

PDF document | 129 pagina's | 17,3 MB

Publicatie | 26-07-2022

Download 'Actieplan en nulmeting Open op Orde ministerie van Financiën (deel 2)'

PDF document | 122 pagina's | 16,5 MB

Publicatie | 26-07-2022

Download 'Actieplan en nulmeting Open op Orde ministerie van Infrastructuur en Waterstaat'

PDF document | 187 pagina's | 11,9 MB

Publicatie | 26-07-2022

Download 'Actieplan en nulmeting Open op Orde ministerie van Justitie en Veiligheid'

PDF document | 142 pagina's | 5,3 MB

Publicatie | 26-07-2022

Download 'Actieplan en nulmeting Open op Orde ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap'

PDF document | 67 pagina's | 4,5 MB

Publicatie | 26-07-2022

Download 'Actieplan en nulmeting Open op Orde ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid'

PDF document | 158 pagina's | 3,8 MB

Publicatie | 26-07-2022

Download 'Actieplan en nulmeting Open op Orde ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport'

PDF document | 61 pagina's | 6,2 MB

Publicatie | 26-07-2022