Privacy Impact Assessment E-mailarchivering

Document waarin de impact van uitvoering van de Handreiking op de privacy van betrokkenen wordt beschreven. De kenmerken van de gegevens, de rechtmatigheid van de gegevensverwerking, de risico’s voor de betrokkenen en voorgenomen maatregelen om deze risico’s in te perken worden weergegeven.