Stappenplan openbaarmaking beslisnota's

Het kabinet heeft in januari 2021 een reeks maatregelen aangekondigd naar aanleiding van de kindertoeslag affaire. Die maatregelen werken vaak ook direct door op onze werkzaamheden bij ministeries en uitvoeringsinstanties. Zo worden bij de toezending van stukken aan de Kamers voortaan ook de departementale beslisnota’s openbaar gemaakt. Dit zijn nota’s die de bewindspersoon heeft gebruikt bij de besluitvorming over het kamerstuk. Het kabinet wil zo meer inzicht geven in de afwegingen bij de besluitvorming. Dat zal in de praktijk in ieder geval gaan over de relevante feiten, mogelijke risico’s, alternatieven, argumenten of overwegingen die aan de bewindspersoon zijn voorgelegd. 

Op deze manier ontstaat een beter beeld van hoe een beslissing tot stand is gekomen. Welke alternatieven of opties zijn besproken voordat een bepaalde keuze is gemaakt? Waarom is de keuze gemaakt zoals in de Kamerbrief verwoord? Wat waren de afwegingen daarbij en de risico’s? Wat zijn de relevante feiten? Hierdoor wordt de informatie aan het parlement uitgebreider. 

Om duidelijk te maken hoe deze openbaarmaking van beslisnota’s in zijn werk gaat is dit stappenplan ontwikkeld. Heb je na het doornemen van dit stappenplan nog vragen, dan kun je terecht bij het programma of project voor de actieve openbaarmaking van beslisnota’s binnen het eigen departement.