Handleiding voor het aanwijzen en registreren van sleutelfuncties

Voor e-mailarchivering wordt gebruik gemaakt van een sleutelfunctieaanpak. Globaal houdt het in dat de mailboxen van sleutelfunctionarissen na 10 jaar worden overgedragen naar het NA en blijvend worden bewaard. Dit in tegenstelling tot de mailboxen van de overige medewerkers. Daarvan wordt de inhoud volgens de Handreiking in beginsel tien jaar bewaard en dan vernietigd. Met de handleiding aanwijzen en registreren van sleutelfuncties wordt het waarderingsproces beschreven om te bepalen welke functies in een organisatie als sleutelfunctie zijn aan te wijzen en wordt beschreven wat nodig is om mailboxen die horen bij de sleutelfuncties te selecteren voor blijvende bewaring.