Zo doen wij het: een open RDDI

Jaarplannen, programmarapportages, overlegverslagen en begrotingen. Als RDDI proberen we het goede voorbeeld te geven en zijn we zo transparant en open mogelijk.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RDDI

Wat doen we? Waarom? Hoe? En met welke resultaten? Op Informatiehuishouding.nl, de website van RDDI, vind je onder meer de jaarplannen, begrotingen, de plannen van aanpak voor de verschillende projecten, programmarapportages, de verslagen van het MT en het Strategisch Beraad. Als je werkt aan openbaarheid en transparantie moet je zelf het voorbeeld geven. De wet zegt ‘open, tenzij’ en dat zit ook in de werkwijze van RDDI.

Digidilemma

Helaas is die openheid nog niet voor iedereen beschikbaar: de documenten van RDDI zijn nog niet allemaal digitaal toegankelijk voor mensen met een beperking. Het gaat hierbij om pdf’s van verslagen en andere verantwoordingsdocumenten die toegankelijk gemaakt zouden moeten worden. De kosten van het toegankelijk maken zijn hoog. Daarom hebben we de keus gemaakt om de pdf’s niet toegankelijk openbaar te maken en op  verzoek het achterliggende Word-bestand toe te sturen.

Een mogelijke oplossing voor dit dilemma is digitoegankelijkheid vanaf de bron. Bijvoorbeeld met een pdf-writer die pdf’s aanmaakt die meteen digitaal toegankelijk zijn.