Open Huis IT&IV@Rijksoverheid voor informatietalent

Om onze IT én informatiehuishouding rijksbreed op orde te krijgen én te houden, heeft de werving van talent de komende jaren een hoge prioriteit. Om die reden organiseren de projecten Versterking Capaciteit Informatiehuishouding en I-AMC (beide onderdeel van het programma I-Vakmanschap) op 4 september een groot evenement: Open Huis IT&IV@Rijksoverheid. In Theater Amare in Den Haag komen rijksorganisaties en informatietalent op een interactieve manier met elkaar in contact.

Informatietalent meets Rijksoverheid

Mandy Smits, projectmanager I-AMC: “Waar veel IT’ers en IV’ers de Rijksoverheid wellicht als iets abstracts zien, willen wij hen juist laten zien wat voor werk je hier nu daadwerkelijk doet. De Rijksoverheid is een interessante werkgever, dat willen we laten zien en ervaren.”

Het is een dag waarop potentiële kandidaten met interesse in het werk in het domein Informatiehuishouding, -voorziening en/of -techniek binnen de Rijksoverheid worden geënthousiasmeerd en verbonden met zo veel mogelijk verschillende rijksorganisaties.

Verdieping, verbinding en inspiratie

Wat kun je concreet verwachten van een bezoekje aan dit evenement? Emilie Adegeest, projectmanager Versterking Capaciteit Informatiehuishouding: “Je kunt deelnemen aan games, interessante inhoudelijke sessies en workshops om meer te leren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening en IT. Ook leer je meer over de aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden bij het Rijk, zoals een goed salaris, hybride werken, persoonlijke ontwikkeling en verlofregelingen. Je kan zelf je programma kiezen.”

De nadruk ligt niet alleen op inspiratie opdoen, maar ook op verbinding en inhoudelijke verdieping met elkaar opzoeken. Emilie Adegeest: “Het Open Huis gaat ook over de inhoud van het werk. Van klimaatvraagstukken, big data tot digitalisering. Het werk dat je als ambtenaar doet heeft grote impact op de maatschappij. Jouw werk haalt de dagelijks het nieuws. Je hebt als ambtenaar invloed op de korte, middellange en lange termijn. Daarom liggen er veel uitdagingen en kansen. Het Open Huis wordt dan ook een combinatie van kennisdeling over wat er speelt aan actuele vraagstukken, en hoe je daar dan in je dagelijkse werk bij de overheid mee bezig bent.” Alle reden om erbij te zijn!

Wil je erbij zijn als bezoeker of rijksorganisatie?

Lijkt het jou leuk om erbij te zijn? Hou de website van Open-overheid.nl in de gaten, want binnenkort start de inschrijving. Of wil je er met je rijksorganisatie bij zijn om informatietalent te ontmoeten? Geef je dan snel op!