RIVM start met gedragsinterventie voor een goede informatiehuishouding

Vanuit RDDI’s project Gedrag in Overheidsinformatie (GO) zijn afdelingshoofden van het RIVM ondersteund bij het sturen op informatiehuishouding bij medewerkers. Het sturen op informatiehuishouding is nog niet voor ieder afdelingshoofd bij de overheid een gewoonte. Gedragsbureau Duwtje heeft op basis van onderzoek een interventie ontworpen die het afdelingshoofden makkelijker maakt om informatiehuishouding te bespreken in reguliere teamoverleggen en zo de norm voor archiveren in het Document Management Systeem (DMS) positief te beïnvloeden.

Het RIVM gaat deze interventie de komende maanden testen bij verschillende teams.

Vergroot afbeelding werkbladen RIVM gedragsinterventie
Beeld: ©RIVM

Gedragsinterventie met 3 werksessies

In drie sessies gaan de afdelingshoofden en hun teams aan de slag om concreet te maken hoe een goede informatiehuishouding er voor hun team of afdeling uitziet. Afdelingshoofden krijgen werkbladen die zo zijn ontwikkeld dat elke sessie volgens een vaste structuur verloopt en tegelijkertijd eigenaarschap bij de deelnemers creëert. Zo wordt het voor afdelingshoofden makkelijk gemaakt om de sessies te organiseren en neemt de kans dat de afdelingen er een goede informatiehuishouding aan overhouden toe.

Elke werksessie heeft een eigen thema:

  • Aan de slag: maken van een concreet plan van aanpak
  • Vragen(v)uurtje: een informatie-expert wordt ingevlogen om te ondersteunen bij het oplossen van knelpunten
  • Punten op de i: het team stelt samen ‘de vijf geboden’ voor een goede informatiehuishouding op

Daarbij helpen fysieke producten zoals een knelpuntenbox en een baliedisplay, als een constante reminder om met het gewenste gedrag aan de slag te gaan en blijven. 

Resultaten gedragsinterventie

In de periode september tot en met oktober wordt het effect van de aanpak gemeten, waarvan de resultaten later bekend worden gemaakt.