Tip: doe mee aan doelgroeponderzoek onder informatiespecialisten

Informatie speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. De Rijksoverheid probeert de informatievoorziening continu te verbeteren en wil daarvoor de juiste informatieprofessionals (bijvoorbeeld functioneel beheerders, data-analisten, informatiemanagers en -adviseurs) aantrekken en behouden. Om zicht te krijgen op wat informatieprofessionals belangrijk vinden, doet het Rijksbrede project Versterking capaciteit informatiehuishouding daarom een uitvraag onder die doelgroep.

Vragenlijst voor informatieprofessionals: deelnemen kan tot 8 juni

Wat vinden informatiespecialisten belangrijk? Deze input is waardevol, dus ben of ken jij een informatieprofessional? De vragenlijst invullen kan tot 8 juni.

Met behulp van vragenlijst wil het project Versterking capaciteit informatiehuishouding inzicht krijgen in wat informatiespecialisten belangrijk vinden in hun werk en hoe zij aankijken tegen de Rijksoverheid als (potentiële) werkgever. Met deze informatie kan het project nog beter inspelen op de behoeften van de informatiespecialist en zo hun dienstverlening verbeteren. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

De bevindingen van het onderzoek worden gepubliceerd in een rapport dat rijksbreed beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast zal er een webinar worden gepland waar de onderzoeker de resultaten en aanbevelingen mondeling zal toelichten. Als je bent aangemeld voor de nieuwsbrief van project Versterking capaciteit informatiehuishouding, ontvang je een uitnodiging voor deze online sessie.

Over project Versterking capaciteit informatiehuishouding

Het Rijksbrede project Versterking capaciteit informatiehuishouding helpt organisaties – in aansluiting op actielijn 1 van Open op Orde - bij de werving van professionals om de informatiehuishouding beter op orde te krijgen.