Animatie met uitleg Woo voor burgers

Burgers hebben recht op informatie van de overheid. Sinds 1 mei 2022 regelt de Wet open overheid (Woo) dat overheidsorganisaties zoveel mogelijk informatie openbaar maken voor iedereen. Als een burger informatie mist, kan de burger de overheid daar zelf naar vragen.

Bekijk de animatie!

Deze animatie vertelt hoe en waar burgers informatie kunnen opvragen. De animatie is speciaal gemaakt voor overheidsorganisaties om te laten zien aan burgers wat de Woo voor hen betekent.

Bekijk de animatie!