Meer realisme in het gesprek over de informatiehuishouding

“Het bevraagbaar maken van de overheid, informatie proactief openbaar maken of de burger regie geven op zijn gegevens, dat alles veronderstelt een maakbaarheid die niet realistisch is. In ieder geval niet in het huidige ICT-landschap. Goed om te benadrukken dat de overheid een hele grote tanker is, die zich niet even in tien minuten 180 graden omdraait”, legt Bram Klievink uit, hoogleraar Digitalisering en publiek beleid bij de Universiteit Leiden en lid van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken. Hij pleit voor meer realisme in het gesprek over de informatiehuishouding.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Bram Klievink / Fotograaf Patricia Nauta

Sinds 2019 is Klievink hoogleraar bij The Hague Centre for Digital Governance, onderdeel van de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar de invloed van digitalisering en data op het openbaar bestuur. “Meer realisme in ambities kan leiden tot andere keuzes. Informatiehuishouding is niet altijd het meest tot de verbeelding sprekende onderwerp, maar in het verbeteren daarvan ligt de basis van veel andere ambities”, zegt Klievink.

Klievink denk dat de maatschappelijke coalitie kan bijdragen aan meer realisme. Ontdek hoe in het artikel ‘‘We moeten het meer hebben over wat werkelijk kán’’ in het e-magazine Over Informatie Gesproken 2023.