Terugkijken: rondetafelgesprek Tweede Kamer over archivering

Welke stukken van bewindspersonen, waaronder bijvoorbeeld appjes en sms'jes, moeten gearchiveerd worden en hoe? Daarover vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats. RDDI-directeur Jacqueline Rutjens droeg daaraan bij, samen met onder meer Olaf Andersen (hoofdinspecteur bij de Inspectie O&E) en twee hoogleraren, Charles Jeurgens en Wim Voermans.

De laatste twee betoogden dat het opruimen van berichten naar hun mening in strijd is met de Archiefwet. Rutjens verdedigde het standpunt dat het opruimen van informatie hoort bij informatiehuishouding en dat de Archiefwet daarbij geen belemmering oplevert. Enige vorm van schifting is toegestaan zodat ten minste belangrijke informatie kan worden bewaard. Mocht er besloten worden dat alle berichten moeten worden bewaard, is het de taak van de informatiehuishouding om daar uitvoering aan te geven.

Rutjens en Andersen legden uit waarom berichtenapps als Whatsapp en sms lastiger zijn dan andere informatiedragers, zoals e-mail of websites. Whatsapp- en sms-berichten zijn niet in beheer van de overheid, waardoor archivering altijd een extra handeling vereist van de medewerker zelf (of directeur, of minister). Tijdens het gesprek benadrukte Rutjens bovendien dat de zelfanalyse van de Rijksoverheid "pijnlijk eerlijk" is over wat er aan de hand is als het gaat om de informatiehuishouding, maar dat dat zeker niet ligt aan de wil van rijksmedewerkers: "We hebben goede collega's, ICT-systemen, werkprocessen en meetinstrumenten nodig. Daar heeft het aan ontbroken. Daar heeft het kabinet middelen voor uitgetrokken en alle Rijksonderdelen zijn bezig met de veranderopgave. Dat is geen quick fix, omdat er veel regels van toepassing zijn waarmee rekening gehouden moet worden en er digitaal steeds nieuwe vraagstukken bestaan, maar daar laten we ons niet door kisten. We gaan moedig voorwaarts." Charles Jeurgens bevestigde desgevraagd aan de Tweede Kamercommissie dat het met de verbeteroperatie van de informatiehuishouding de goede kant op gaat: "Het glas is halfvol".

Het hele gesprek kijk je terug via Debat Gemist.