1 mei 2022: welkom Wet open overheid!

Vanaf 1 mei 2022 is er een nieuwe wet die de toegang tot overheidsinformatie regelt: de Wet open overheid. Deze komt in plaats van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).  Je leest er alles over op de pagina #deWooDatZitZo.

Hier vind je ook een communicatietoolkit met daarin onder meer een animatie, infographic, factsheet en Q&A.