#LekkerOpOrde campagne van start met Maand van Digitale Fitheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) van kracht. Die moet overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren maken. Hoewel bewustwording en houding van medewerkers van het Rijk over het belang van een transparante overheid is verbeterd, blijft gedragsverandering uit. De nieuwe campagne #LekkerOpOrde, aansluitend op de Maand van de Digitale Fitheid, stimuleert medewerkers van het Rijk hiermee aan de slag te gaan.

Vergroot afbeelding Klein Vierkant Logo Geel #LekkerOpOrde
Beeld: Rijksoverheid

De op 1 januari gestarte regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond juicht de aandacht toe: “De overheid moet, veel meer dan nu het geval is, uitgaan van actieve openbaarmaking. Op dit moment zijn er te weinig mensen voor de informatiehuishouding. De kennis van het vak loopt bij veel medewerkers achter. Dat komt omdat technologische ontwikkelingen razendsnel gaan en omdat er twintig jaar bezuinigd is op experts. Er heerste een naïef techno-optimisme: de software ging het wel oplossen. Niets is minder waar. Er is een ware explosie aan e-mails de laatste 20 jaar, we whatsappen ons een ongeluk en het aantal overheidssites is enorm uitgebreid.”

#LekkerOpOrde
Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) biedt met de campagne #LekkerOpOrde hulpmiddelen als een nieuwe e-learning, een digitale kaartenset en een toolkit, waarmee managers in hun teams het onderwerp op de agenda kunnen zetten en hierover gesprekken kunnen voeren. RDDI hoopt dat departementen met deze campagne aan de slag gaan en hun eigen content hieraan toevoegen. Meer informatie is te vinden op de site van GoedBewaard. De campagne sluit in maart aan op de Maand van de Digitale Fitheid, van de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid.

Ga nu daar de #LekkerOpOrde Campagne pagina.