Meld je aan: collegereeks informatiehuishouding

Wat moet elke adviseur weten over informatiehuishouding bij het Rijk? Ontdek het tijdens de colleges informatiehuishouding. Na afloop heb je kennis van - en zicht in - het functioneren van de Informatiehuishouding bij de Rijksoverheid en van de bijbehorende werkzaamheden binnen jouw rol.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Arenda Oomen Fotografie

Daarnaast ken je de belangrijkste aspecten van het programma ‘Open op Orde’, ben je je bewust van het belang van een goed functionerende informatiehuishouding en van de invloed daarvan op de bedrijfsvoering van de organisatie.

Colleges

Meld je aan om toegang te krijgen tot deze collegereeks via: leerhuisihh@minocw.nl

Onder vermelding van: deelname e-learning, ‘Introductie Informatiehuishouding’.

Inleiding

Hierin wordt nader in gegaan over dit college en behandelden we 2 vragen:

 1. Informatiehuishouding is (veel) groter dan de meeste informatieprofessionals denken. Het omvat alle systemen, alle koppelingen tussen die systemen, alle mensen die gegevens/data gebruiken in de organisatie en alle gegevensbestanden. Hoeveel invloed heb je als informatieprofessional op de informatiehuishouding: hoe kun je grip krijgen op de informatie?
 2. In hoeverre leeft het governance-idee binnen jouw organisatie? Zijn er in dat verband mogelijkheden om jouw dienstverlening als informatieprofessional beter onder de aandacht te brengen?

Mensen

Hierin behandelen we de volgende vragen:

 1. Als uitkomt wat in het Future-rapport staat is in 2030 elke ambtenaar zelf archivaris. Dit betekent dat deze de taken van de informatieprofessional uitvoert! Welke werkzaamheden blijven in dat scenario nog over voor de informatieprofessional?
 2. De gedragsregeling voor de digitale werkomgeving, uitgegeven in september 2021, dringt erop aan dat medewerkers de samenwerkingsruimte en netwerkschijven netjes houden. Ligt hier nog een taak voor de informatieprofessional en hoe zou je dit dan kunnen uitvoeren?

Gegevens in werkprocessen

 1. Hoe krijg je als informatieprofessional overzicht over de totale informatiehuishouding?
 2. Kun je als informatieprofessional een rol spelen in het terugdringen van de informatieoverload?

Systemen

 1. Wat is een traditionele beheeromgeving? Kun je daar voorbeelden van noemen?
 2. Als alternatief voor de traditionele beheeromgeving wordt aangeraden het beheer te beginnen bij de bron. Hoe doe je dat?

Wettelijk kader

 1. Het begrip goede, geordende en toegankelijke staat wordt vervangen door het begrip duurzaamheid. Kun je omschrijven wat hieronder wordt verstaan? Wat is het verschil met de vroegere opvatting?
 2. De Wet open overheid kent een zorgplicht van de overheid voor de informatiehuishouding. Kun je omschrijven wat hieronder wordt verstaan? Kan dit een krachtig instrument zijn om de informatiehuishouding nóg beter over het voetlicht te brengen?

Normen

 1. Een informatieplattegrond, DSP of Informatiestructuurplan wordt genoemd als een instrument om overzicht te krijgen over de totale informatiehuishouding. Wat wordt in zo een plan vastgelegd?
 2. In dit onderdeel 6 wordt als advies gegeven om per week een dagdeel vrij te houden om je kennis uit te breiden en op peil te houden. Langs welke kanalen zou je dit kunnen doen?

Samenvatting

 1. Als je de informatiehuishouding op een nieuwe manier zou willen inrichten, aan welke elementen moet je dan denken?
 2. Archiving by design is enkele keren genoemd in deze kennisbytes. Wat wordt hieronder verstaan en wanneer kun je dit toepassen?