Arre Zuurmond: “Er is een Kaderwet nodig voor informatiehuishouding”

Op 2 februari jl. gaf de kersverse Regeringscommissaris Arre Zuurmond aan de Tweede Kamer uitleg over de technische aspecten van zijn dossier tijdens een technische briefing van de vaste commissie Digitale Zaken.

Hij deed dit tegen de achtergrond van zijn opvatting dat er een aanzienlijke versnelling moet komen in de actieve openbaarmaking voor een meer open overheid. Ook bepleitte hij een actieve rol van de Tweede Kamer als medewetgever: zoals er kaderwetgeving is voor bijv. financiën, zou er ook een goede, funderende Kaderwet moeten komen voor informatie en informatiehuishouding. Tijdens de presentatie zijn Kamerleden meegenomen in de achtergronden en het belang van een goede informatiehuishouding en is toegelicht welke bijdrage de Regeringscommissaris gaat leveren. Na de presentatie was er gelegenheid voor de Kamerleden tot het stellen van vragen.

De technische briefing met presentatie is terug te kijken via deze link.

Vergroot afbeelding Arre Zuurmond
Arre Zuurmond