Jaarplan RDDI 2022 is beschikbaar

2022. Een nieuw jaar, een nieuwe regering en een nieuw jaarplan. RDDI heeft de agenda en programmering voor het jaar rond, en presenteert hierbij het jaarplan. In dit plan laat RDDI voor de vier actielijnen van Open op Orde zien waaraan gewerkt zal worden en op welk ondersteuningsaanbod Rijksorganisaties een beroep kunnen doen. 

In overeenstemming met de wensen van zijn klanten richt RDDI zich dit jaar onder andere op:

  • Actieve openbaarmaking van beleidsinformatie; tooling voor het afhandelen van verzoeken om openbaarmaking
  • Een leerhuis voor informatieprofessionals en rijksmedewerkers 
  • Archiveren Sociale Media en Berichtenapps

Lees hier het hele jaarplan!