Project Duurzame Digitale Toegankelijkheid gaat van start

Vanaf 1 januari 2022 zal het RDDI-project Duurzame Digitale Toegankelijkheid van start gaan. Het RDDI-projectteam bestaat vooralsnog uit Maarten Vellema (projectleider), Simon Kester (projectsecretaris) en een projectadviseur die op korte termijn zal starten. Het team is reeds gestart met een verkenning, in het eerste kwartaal van 2022 zal een plan van aanpak worden opgeleverd. Het project richt zich in eerste instantie op de volgende onderwerpen.

Toegankelijkheid Pdf’s

Pdf’s moeten voldoen aan Digitoegankelijkheidseisen. Alle documenten vanaf 2018 moeten toegankelijk gemaakt worden vanuit de wetgeving. De Pdf’s van het Rijk voldoen nu niet of onvoldoende. In verband met de voorgenomen openbaarmaking van grote aantallen stukken van de Rijksoverheid is dit nu zeer relevant. Hiertoe zal worden samengewerkt met o.a. AZ/DPC, KOOP en Doc-Direkt waarbij de aandacht uitgaat naar oplossingen op de korte én de lange termijn. 

Verbeterslag domeinnaamregister

In het kader van de eisen voor Digitoegankelijkheid en Webarchivering is een aantal rijksorganisaties aan de slag gegaan met het maken van een beheertool om een overzicht van domeinen (met websites) te creëren, inclusief of deze domeinen voldoen aan de verplichte open standaarden en beschikken over een toegankelijkheidsverklaring. Dit raakt aan het domeinnaamregister van AZ/DPC waarin veel van deze informatie al is opgenomen, maar nu niet functioneert als beheertool waar rijksorganisaties informatie aan kunnen toevoegen.
Vanuit het project werken we aan een verbeterslag van het domeinnaamregister van AZ/DPC zodat deze Rijksbreed als beheertool gebruikt kan worden. Op die manier kunnen zaken als toegankelijkheid, archivering van websites en het voldoen aan de verplichte open standaarden inzichtelijk worden gemaakt.