Nieuwe versie handreiking 'Actief openbaar maken doe je zo!'

De handreiking 'Actief openbaar maken doe je zo!' helpt rijksorganisaties op weg bij de voorbereiding en implementatie van actieve openbaarmaking vanuit de Wet open overheid (Woo). De 1.0-versie van de handreiking, uit januari 2021, was op een aantal punten verouderd. Projectteam Actieve openbaarmaking heeft de handreiking daarom geactualiseerd en verder verbeterd. De nieuwe versie, 1.1, is hier te vinden.

De belangrijkste aanpassingen in versie 1.1 zijn als volgt:

  • Inmiddels is bekend dat de Wet open overheid door beide Kamers is aangenomen en op 1 mei 2022 in werking treedt. Actieve openbaarmaking van een aantal informatiecategorieën wordt verplicht, vanaf een nog nader te bepalen moment. Informatie over de inhoud en de timing van de Woo is in de handreiking verwerkt.
  • Bevindingen en beschrijvingen van recente pilots met actieve openbaarmaking zijn aan de handreiking toegevoegd.
  • De handreiking is op een aantal punten ingekort, op basis van gebruikersfeedback.
  • Niet-actuele informatie over de fasering van de informatiecategorieën en over PLOOI is uit de handreiking verwijderd.

Wat nog ontbreekt in versie 1.1 is een hoofdstuk over aansluiten op PLOOI. Die informatie komt erbij wanneer aansluitstrategie, -voorwaarden en -planning bekend zijn.