Grip op informatie over PLOOI

Hoe kun je aansluiten op PLOOI, het Platform Open OverheidsInformatie dat overheidsorganisaties helpt om overheidsinformatie open, transparant en vooral vindbaar te maken voor een breed publiek? Het webinar Aansluiten op PLOOI d.d. 15 april j.l. (in de derde week Grip op Informatie van VNG Realisatie) geeft de nodige handvatten.

Maak overheidsinformatie vindbaar

Jelle Verburg (productowner bij KOOP) schetst de ontwikkeling van PLOOI en de essentie van de Wet Open Overheid: overheidsinformatie vindbaar maken voor hergebruikers met de focus op actieve openbaarmaking. Tot slot legt hij uit hoe overheden kunnen aansluiten op PLOOI.

Holger Peeters (Informatieadviseur gemeente Buren), Maurice Veldhoven (CIO Ministerie OCW) en Vincent Wiekenkamp (projectleider/organisatie adviseur Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE)) vertellen over hun ervaringen met PLOOI.

Bekijk de webinar, de presentaties en de handreikingen

Op KIA.Pleio.nl kun je de webinar over PLOOI terugkijken, vind je de presentaties, een functionele handreiking PLOOI en een technische handreiking PLOOI.