Actieve Openbaarmaking RDDI gaat internationaal

Het RDDI project Actieve Openbaarmaking is opgenomen in het Nederlandse actieplan Open Overheid: 'active disclosure' (p.15). Het actieplan is onderdeel van de wereldwijde open government beweging en is het vierde Open Goverment Action Plan (2020-2022).

Vergroot afbeelding Actieplan Open Overheid
Actieplan Open Overheid

Het Actieplan Open Overheid bevat de ambities en acties van het kabinet en haar partners ter bevordering van een open overheid. Het actieplan richt zich op de volgende punten:

  • Verbetering van de toegang tot overheidsinformatie.
  • Verantwoording afleggen aan de samenleving.
  • Bevorderen dat de overheid actief en met een open houding de samenwerking met de samenleving opzoekt.

Open Government Partnership (OGP)

Om het actieplan ten uitvoer te kunnen brengen heeft Nederland zich aangesloten bij het internationale Open Government Partnership (OGP). Er zijn nu ca 75 landen bij het OGP aangesloten. Dit partnerschap bestaat uit mensen van de overheid, de maatschappelij, het bedrijfsleven, non-profitorganisaties en meer. Ze worden ondersteund door OGP-personeel, onderzoekers, een stuurgroep en een raad van bestuur die toezicht houdt.