Werelddag van de Digitale Duurzaamheid - Netwerk Digitaal Erfgoed

5x internationale highlights van Werelddag van de Digitale Duurzaamheid

Over de hele wereld vierden digitale-duurzaamheid-fans World Digital Preservation Day (Werelddag van de Digitale Duurzaamheid). Archieven, musea, bibliotheken en andere erfgoedinstellingen deelden hun verhaal over het duurzaam toegankelijk maken van digitale collecties. Er waren 5 highlights die op 5 november de aandacht trokken.