Eerste lijsten hotspot COVID-19 vastgesteld

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit, het UWV en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  hebben als eerste COVID-19 officieel vastgesteld als hotspot.

Andere organisaties volgen binnenkort. Als hulpmiddel bij dit proces lanceerde het Nationaal Archief bij de start van de coronacrisis een webpagina over de hotspot COVID-19 hoe relevante informatie blijvend te bewaren.

Op de website van het Nationaal Archief is meer informatie te vinden over deze hotspotlijsten en verdere achtergronden.