Nieuwe uitspraak Raad van State over Wob en Whatsapp

Op 21 oktober jl. verscheen een nieuwe uitspraak van de Raad van State over de Archiefwet, Wob en Whatsapp. In overleg met het IWO en de Landsadvocaat wordt aan een nadere duiding van de uitspraak gewerkt.

Dit is een tweede uitspraak over het gebruik van Whatsapp. Al op 20 maart 2019 verscheen een eerdere uitspraak die werd verwerkt in een rijksbrede beleidslijn.