Anders denken en scenarioplanning tijdens de KBA-workshop

Op 17 september jl. vond de workshop ‘Scenario’s; kosten verbetering informatiehuishouding’ plaats. De workshop ging van start met een  inspirerende presentatie van Prof Dr. Ir. Rik Maes over anders digitaliseren en transformeren van de samenleving, individuen en organisaties in woelige tijden.

Denk eens even anders

Maes zette in op ‘Mind expanding thinking’; denk eens even anders. Hij citeerde Peter Drucker: “The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence; it is to act with yesterday’s logic.” Volgens Maes kan er geen digitale transformatie plaats vinden zonder mentale transformatie. Hij stelde ook dat ruimte bieden voor experimenteren daarbij cruciaal is. “Durf om te ontwrichten en te falen. Dat is iets waar de overheid van nature terughoudend in is.” Hierbij refereerde hij aan het model voor governance:  richten - inrichten - verrichten. Tot slot concludeerde hij dat omgaan met het onverwachte, oplossingen buiten het platgetreden pad vergt; de zogeheten design benadering.  “Modellen zijn geen voorafbeelding van het eindresultaat, maar inspiratiebronnen en tools for thinking and feeling.”

“Modellen zijn geen voorafbeelding van het eindresultaat, maar inspiratiebronnen en tools for thinking and feeling”

GMM-model voor scenarioplanning

Aansluitend was het woord aan Dion Kotteman en Jeroen Simons van Grey Matters Matter (GMM). Zij presenteerden een GMM-model voor scenarioplanning, de waarde van scenarioplanning en de vertaling ervan naar concrete beleidsinitiatieven en uitvoeringsaanpassingen. “Scenarioplanning is een instrument om de toekomst te verkennen. Het heeft als doel om binnen een organisatie strategische beslissingen effectiever en efficiënter te kunnen nemen”, aldus Kotteman. Simons vulde aan: “Het richt zich op zaken die je als organisatie niet onder controle hebt, de externe omgeving.” Ook werd aandacht geschonken aan de implementatie van scenario’s.

De deelnemers hebben tot slot kort geëxperimenteerd met de modellen. Om echt vruchtbaar scenario’s te maken is nog wat meer tijd en verdieping nodig. De GMM-modellen kunnen daarbij helpen. De deelnemers gaven aan zeer tevreden te zijn met deze inzichten.

“Scenarioplanning is een instrument om de toekomst te verkennen. Het heeft als doel om binnen een organisatie strategische beslissingen effectiever en efficiënter te kunnen nemen"

14 oktober online vraag-en-antwoordsessie

Omdat de bijeenkomst niet online was, was slechts een beperkt aantal personen aanwezig. Naar aanleiding hiervan is besloten om op 14 oktober a.s. ook een online vraag-en-antwoordsessie met Paul Deurvorst van PBLQ over de Handreiking te organiseren.