Doe mee met de review MDTO

Het Nationaal Archief ontwikkelt samen met de VNG, BZK/CIO Rijk en KOOP een norm voor metadateren voor alle overheden: Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (MDTO). Om MDTO verder te verbeteren, nodigen we je uit om deel te nemen aan de online review.

Je kan je bevindingen aanleveren vanaf 1 april. Op die dag worden conceptversies van een aantal modules ter review  gepubliceerd op het Kennisplatform Metadata, van het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA). Reageren kan tot 15 mei 2020.  

Onderwerpen van de review zijn het informatiemodel en de koppelvlakspecificatie.

Verwerking van de gegevens

Ingediende opmerkingen worden verwerkt in een nieuwe versie van de modules. De tijd die hier voor nodig is, hangt af van de aard en hoeveelheid van de opmerkingen.

De nieuwe versie van MDTO wordt in het najaar ter vaststelling aangeboden aan de Standaardisatieraad van het Nationaal Archief. Na vaststelling is MDTO dan een norm van het Nationaal Archief, bruikbaar voor de hele overheid.

Beeld: ©Datainox Services / Flickr.com

Meer over MDTO

MDTO is de opvolger van het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO) en vervangt tevens het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid (TMR). Meer informatie over de ontwikkeling van MDTO is te vinden in een recent artikel in Od magazine.