De Erfgoedinspectie gaat verder als Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Alle mensen die informatiehuishouding een warm hart toedragen, zullen de Erfgoedinspectie kennen. Bijvoorbeeld van de rapporten “Wel digitaal, nog niet duurzaam” of “Webarchivering bij de centrale overheid”. De Inspectie is de organisatie die toezicht houdt op de naleving van de Archiefwet en de Erfgoedwet en die ook zorgt voor de naleving van internationale verdragen over cultuurgoederen.

Andere dynamiek

Per 1 maart gaan ze verder als Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Dat heeft meerdere redenen en Paul Noppers en Manja Koomen van de Inspectie lichten de belangrijkste toe. ‘De voornaamste reden voor onze naamswijziging is de dynamiek in het domein van de Archiefwet, waarin de accenten verschoven zijn wat betreft archivering. De fase voorafgaand aan de archivering en archiefvorming wordt steeds groter en belangrijker. De oorzaak hiervan ligt in het gebruik van informatietechnologie die ook de informatiehuishouding beïnvloedt. Dit zagen we zelf natuurlijk al gebeuren, maar werd nog duidelijker uit gesprekken met organisaties om ons heen, zoals het Rathenau Instituut, EYE en de TU Delft’.

Overheidsinformatie

De Inspectie houdt toezicht op de naleving van Archiefwet, het accent ligt daarbij op de fase voordat overheidsinformatie naar een archief gaat of vernietigd wordt. Daarnaast speelt bij de naamswijziging een rol dat in het algemeen spraakgebruik erfgoed wordt geassocieerd met oude papieren stukken, zoals verdragen met lakzegels. Maar in het toezicht op de naleving van deze wet gaat het nu juist om bijvoorbeeld data, e-mail en informatie op websites en sociale media. Dat we ook onderzoek hebben gedaan naar de hotspot MH17 en het informatiebeheer rond het bonnetje in de Teevendeal, is minder bekend. Tenslotte is ook de wetgeving veranderd waar de Inspectie mee te maken heeft, zoals de AVG. Bovendien komen er nog meer veranderingen aan, zoals de Wet open overheid die onder andere gaat over de vindbaarheid van overheidsinformatie. Daarom was het nodig om onze naam uit te breiden met het begrip ‘overheidsinformatie’, zodat de lading beter is gedekt.
Manja: ‘Het is dus een kwestie van rekening houden met de ontwikkelingen om ons heen en daarnaast willen we ook goed duidelijk maken aan de buitenwereld: voor wie is de Inspectie en waar zijn we van.’

Meer informatie

Wil je meer lezen over de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed? Houd dan het magazine Od (Overheidsdocumentatie) in de gaten; in april verschijnt een themanummer over toezicht. Of kijk op de nieuwe url: www.inspectie-oe.nl.