Kabinet stemt in met wetsvoorstel elektronische publicaties

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het wetsvoorstel elektronische publicaties. Doel van dit wetsvoorstel is om de toegankelijkheid van overheidspublicaties te vergroten.

Meer overzicht

Om de versnippering van informatievoorziening tegen te gaan, regelt de wet dat overheidspublicaties verplicht op www.overheid.nl worden gepubliceerd. Zo is er één website waarop alle overheidspublicaties te vinden zijn. Daarnaast worden documenten die in een overheidsgebouw ter inzage liggen ook elektronisch toegankelijk gemaakt. Personen met een account op MijnOverheid.nl worden via e-mail automatisch geattendeerd op berichten die betrekking hebben op hun eigen woonomgeving zoals bijvoorbeeld het verlenen van bouwvergunningen in de buurt. Met deze maatregelen verwacht het kabinet dat de bekendheid en toegankelijkheid van overheidspublicaties worden vergroot.

(Bron: Rijksoverheid.nl)