06 augustus Inloopspreekuur 'Ervaring opdoen actieve openbaarmaking'

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal via MS Teams

Heb je vragen over de werkdefinities van de informatiecategorieën of over het openbaar maken via de Woo-index? Tijdens de maandelijkse digitale inloopspreekuren kun je ze stellen. De inloopspreekuren zijn bedoeld voor alle organisaties die onder de Wet open overheid vallen.

Je kunt je aanmelden via de website van het programma Open Overheid.