18 april Open Donderdag met Cees van Westrenen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Het Nationaal Archief ligt aan het Prins Willem-Alexanderhof 20 in Den Haag en is vrij toegankelijk. Je hebt geen Rijkspas nodig om aan te sluiten bij de borrel en vooraf aanmelden is niet nodig.

Zet in mijn agenda

Gemeenten maken in hoge mate gebruik van applicaties uit de markt om hen te ondersteunen in de uitvoerende processen. Cees van Westrenen (leveranciersmanager bij VNG Realisatie) licht toe op welke wijze gemeenten en VNG samenwerken om leveranciers te betrekken. 

Gemeenten maken in hoge mate gebruik van applicaties uit de markt om hen te ondersteunen in de uitvoerende processen. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de GEMMA Softwarecatalogus. Deze helpt gemeenten kennis en informatie uit te wisselen en de gebruikte software te vergelijken met andere gemeenten. Daarnaast geeft de softwarecatalogus inzicht in het huidige en toekomstige softwareaanbod van de aangemelde ICT-leveranciers.

Cees van Westrenen, leveranciersmanager bij VNG Realisatie, licht toe op welke wijze gemeenten en VNG samenwerken om leveranciers te betrekken. Waar zetten zij op in en hoe organiseren zij dit, ook via kenniscentrum Markt en Overheid? Wat voor overleggen vinden er plaats? Hoe is de relatie met leveranciers en wat zijn de veranderingen daarin? Hoe wordt gezorgd voor een ‘eerlijk speelveld’ tussen leveranciers en gemeenten? En wat zijn de resultaten?

Programma

17:00 - 18:30 uur: Open Donderdag netwerkborrel
17:15 - 17:45 uur: Spreker Cees van Westrenen, leveranciersmanager bij VNG Realisatie

De Informatie Academie

De Open Donderdagen worden georganiseerd door en zijn onderdeel van de Informatie Academie. De Informatie Academie is gestart als een van de speerpunten van regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond als stap op weg naar een proactieve en responsieve overheid. 

De Informatie Academie is een veranderbeweging en een overkoepelend platform voor kennis. Middels kennisontwikkeling, -deling en -borging van het i-vakgebied draagt de Informatie Academie bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Door de sector, voor de overheid. Dit gebeurt langs drie pijlers:

•    netwerkverbinding ("Agora”)
•    onderzoek en innovatie
•    onderwijs en borging