04 april Open Donderdag: Burgerraadpleging over actieve openbaarmaking

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Het Nationaal Archief ligt aan het Prins Willem-Alexanderhof 20 in Den Haag en is vrij toegankelijk. Je hebt geen Rijkspas nodig om aan te sluiten bij de borrel en vooraf aanmelden is niet nodig.

Zet in mijn agenda

Welke eisen stellen burgers aan een open overheid? Welke informatie moet er altijd beschikbaar, vindbaar en toegankelijk zijn? Geven burgers de voorkeur aan gevisualiseerde data over fraude controle of is er meer vraag naar interactieve websites met data over klimaatverandering? Wat zijn de maatschappelijke verwachtingen op het gebied van openbaarmaking? Binnenkort verschijnt het rapport ‘Informatiebehoeften actieve openbaarmaking’. Onderzoekers Menno Zahn (Digicampus), Niek Mouter en Aylin Munyasya (Populytics) leggen op deze Open Donderdag uit wat dit onderzoek bijzonder en uitdagend maakt en presenteren de resultaten.

De overgang naar actieve openbaarmaking wordt constructief opgepakt door ministeries, gemeenten en andere overheden. De stapsgewijze invoering van actieve openbaarmaking in de vorm van de Woo-informatiecategorieën vraagt een serieuze inspanning en staat garant voor een structurele verbetering van de transparantie van alle bestuursorganen binnen de overheid. Maar daarmee is de complexe puzzel van actieve openbaarmaking nog niet volledig gelegd.

Duurzaam toegankelijk maken van informatie kost veel werk en de capaciteiten van overheden zijn niet oneindig. Ambtenaren hebben niet genoeg tijd en middelen om alle overheidsinformatie actief openbaar te maken. Zij kunnen met betrekking tot de inspanningsverplichting tot actieve openbaarmaking verschillende afwegingen maken, maar waar zou de burger voor kiezen als die het voor het zeggen had?

Voor het realiseren van transparantie kan het helpen de burger mee te nemen in ontwerpkeuzes voor openbaarmaking. Welke afwegingen maken burgers als zij de keuze moeten maken welke informatieonderwerpen en informatiesoorten in aanmerking zouden moeten komen voor actieve openbaarmaking?

De Participatieve Waarde Evaluatie

Eind 2023 kregen burgers de mogelijkheid om hun voorkeuren te uiten over actieve openbaarmaking van verschillende onderwerpen en soorten overheidsinformatie. Deze burgerraadpleging is gebaseerd op de Participatieve Waarde Evaluatie-methodiek van TU Delft startup Populytics. Aan de raadpleging hebben 1854 deelnemers meegedaan. De geselecteerde groep is representatief voor de Nederlandse volwassen bevolking op de kenmerken leeftijd, geslacht en opleidingstype.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat deelnemers informatietypen prioriteren die samenhangen met het borgen van de rechtstaat. De rijke data uit het onderzoek kunnen worden gebruikt om het informatiegebruik en de voorkeuren van verschillende burgergroepen te vergelijken op basis van demografische kenmerken. Inzichten uit het onderzoek kunnen beleidsmakers en professionals in de dienstverlening helpen oriënteren op publieke waarden, voorkeuren en zorgen van inwoners in het kader van de informatievoorziening.

Zo wordt (aanvullende) actieve openbaarmaking beter afgestemd op de informatiebehoeften van verschillende groepen burgers langs demografische lijnen en voorkeurclusters. 

Programma

17:00 - 18:30 uur: Open Donderdag netwerkborrel
17:15 - 17:45 uur: Sprekers Niek Mouter, Aylin Munyasya en Menno Zahn

De Informatie Academie

De Open Donderdagen worden georganiseerd door en zijn onderdeel van de Informatie Academie. De Informatie Academie is gestart als een van de speerpunten van regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond als stap op weg naar een proactieve en responsieve overheid. 

De Informatie Academie is een veranderbeweging en een overkoepelend platform voor kennis. Middels kennisontwikkeling, -deling en -borging van het i-vakgebied draagt de Informatie Academie bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Door de sector, voor de overheid. Dit gebeurt langs drie pijlers:

•    netwerkverbinding ("Agora”)
•    onderzoek en innovatie
•    onderwijs en borging