04 april De toekomst van het DMS: een verdiepend debat

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Congrescentrum New Babylon

Anna van Buerenplein 29

Zet in mijn agenda

In veel organisaties staat het document management systeem (DMS) centraal bij het beheren van digitale informatie. Helaas kunnen de huidige DMS’en vaak niet volledig aan wet- en regelgeving voldoen, voor alle soorten informatie. Wat is het alternatief? In dit debat, georganiseerd door het Nationaal Archief, gaan IHH-professionals op zoek gaan naar de toekomst van het DMS.

Let op: Aanmelden is niet meer mogelijk omdat de bijeenkomst vol zit. Je kunt je wel op de wachtlijst laten zetten. Je krijgt dan bericht als er plaatsen vrij komen. Het Nationaal Archief probeert de capaciteit nog te vergroten.

Een DMS is voor veel organisaties het systeem om informatie op te slaan, te beheren en weer terug te vinden. Om zo informatie duurzaam toegankelijk te maken en houden. En te kunnen voldoen aan de Archiefwet en Wet open overheid. Maar in de praktijk valt dat vaak tegen. Doordat medewerkers het DMS niet goed toepassen. Onder andere omdat de systemen gebruiksonvriendelijk zijn. Of lang niet alle te beheren informatie in een DMS terecht komt. En omdat de systemen vaak belangrijke functionaliteiten missen, noodzakelijk voor goed beheer. Daarmee schieten de huidige DMS’en hun doel voorbij. Wat is de oplossing? Moet er een beter DMS komen of iets heel anders? Welke mogelijkheden zijn er nu al? Wat biedt de toekomst? En hoe maken we de omslag naar een betere oplossing?

Interactief debat

Op donderdag 4 april gaat een groep informatieprofessionals hierover in debat. Met elkaar en met het publiek. Erik Saaman (programmamanager Open op Orde bij het Nationaal Archief) en Bram Havers (informatiearchitect bij IBM) leiden het onderwerp in. Vervolgens gaat een panel met de inleiders in debat onder leiding van Jeroen Jonkers (hoofdredacteur Od/programmamanager Grip op informatie bij VNG). Het panel bestaat uit: Jacqueline Rutjens (waarnemend directeur Programma Open Overheid), Adriaan Hondelink (programmamanager Open op Orde), Daniël Jumelet (architect digitale werkomgeving Rijk) en Tanja van Breugel (directeur Digitalisering en Informatisering ministerie van Financiën). 

Er is ruimte voor maximaal 40 bezoekers. Naderhand zijn alle aanwezigen van harte welkom op de Open Donderdag bij het Nationaal Archief.