07 september Verdieping Recordsmanagement

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie klassikaal (fysiek of online)

De cursus is bedoeld voor iedereen die beleidsmatig of projectmatig betrokken is bij en/of verantwoordelijk is voor digitaal archiveren.

Deze cursus duurt 5 dagen. De cursusdagen zijn op:

 • 7 september 2023
 • 14 september 2023
 • 21 september 2023
 • 28 september 2023
 • 5 oktober 2023

Resultaat

Na afloop van cursus bent u in staat om de relevante wet- en regelgeving toe te passen op de digitale informatiehuishouding van uw organisatie en hierover te adviseren. Daarnaast bent u in staat om de principes van recordsmanagement toe te passen met als doel verbetering van de bedrijfsvoering.

Inhoud

Tijdens de dit onderdeel komen de volgende onderdelen aan de orde:

 •  Normenkader Recordsmanagement en wet- en regelgeving
  • Wet- en regelgeving in een digitale omgeving
   • Archiefwetgeving (Archiefwet '95/’21, Archiefregelingen)
   • Auteurswet
   • Databankenwet
   • Wet beveiliging persoonsgegevens
   • Wet elektronische handtekening
   • Wob / Woo
  • Normen en standaarden
   • NEN-ISO 2082
   • NEN-ISO 15489
   • NEN-ISO 16175-1:2020
   • Beleidsregel digitale vervanging
   • Toepassingsprofiel Metagegevens
 • Recordsmanagement en de organisatie
  • Open op Orde
  • DUTO
  • Archiving by Design
  • 9-vlaks-model
  • Informatiearchitectuur
   • NORA
   • KPI's
   • Baseline
   • Trends en ontwikkelingen
   • Van document naar informatie
 • Recordscontinuum en de document lifecycle
  • Relatie recordsmanagement, documentmanagement en workflowmanagement
  • Informatiesystemen
  • Recordscontinuum
  • Document Life Cycle
  • Versiebeheer
  • Collaboration
  • Integriteit, authenticiteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en context van de records
 • Zaakgericht en procesgericht informatiebeheer
  • Zaakgericht -en procesericht werken
   • Het belang van Zaakgericht Werken vanuit oogpunt van dienstverlening en efficiency
   • Zaakgericht Werken in de context van informatiearchitectuur
   • Het hart van Zaakgericht Werken: de zaaktypencatalogus
   • Welke organisatorische veranderingen brengt Zaakgericht Werken met zich mee?
    • Voor de afdelingen Documentaire Informatievoorziening
    • Voor het KCC
    • Voor de organisatie als geheel
   • Implementatie Zaakgericht Werken
    • Welke activiteiten zijn nodig voor implementatie?
    • Aanpak opstellen zaaktype-catalogus
    • Implementatiestrategieën
   • Tips en valkuilen rond Zaakgericht Werken
 • Digitale Duurzaamheid
  • Langdurig en toegankelijk bewaren van informatie
   • e-Depot en de digitale infrastructuur
   • Keuzes
   • Uitplaatsing of overbrenging van archieven
   • Gedigitaliseerde en 'digital born' documenten
  • Authenticiteit van informatie
 • Selectie en waardering
  • Bewaren of vernietigen in een digitale omgeving, keuzes maken
  • Selectielijsten
  • Conversie en substitutie
   • Beleidsregel digitale vervanging
   • Handboek vervanging
   • Procedures

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden op de pagina cursusaanbod