24 augustus Demo Donderdag over volwassen omgaan met persoonsgegevens: privacy-by-design uit de kinderschoenen?

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

Meld je aan door een mailtje te sturen naar p.h.vanhoudt@minocw.nl. Mocht je in het verleden een mail ter uitnodiging van een voorgaande Demo Donderdag hebben gekregen hoef je je niet aan te melden – je ontvangt dan een mailtje met de uitnodiging.

Komende Demo Donderdag deelt Friso van Dijk zijn ervaring met het waarborgen van privacy door overheidsorganisaties. Friso voltooide zijn PhD rondom privacy-by-design aan de Universiteit parallel aan zijn werkzaamheden als Privacy Officer bij overheidsorganisatie P-Direkt. In zijn onderzoekstraject ontwikkelde hij een volwassenheidsmodel waarmee het privacygedrag van een organisatie en haar medewerkers kan worden geëvalueerd. 

Vergroot afbeelding Beeld bij workshop over privacy-by-design
Beeld: ©Future Lab

Het gebruik van persoonsgegevens door overheidsorganisaties heeft veel publieke en politieke aandacht. Hoe en waarom gegevens verwerkt worden moet goed worden afgewogen, onderbouwd en gedocumenteerd, in lijn met de eisen uit de AVG. De praktijk blijft echter nog achter op de bedoeling van de wetgever, namelijk om burgers de mogelijkheid te bieden om gratis en gemakkelijk een klacht in te dienen. Vorig jaar bleek uit onderzoek van Bits of Freedom bleek dat onder de tien grootste gemeenten slechts één gemeente een voldoende scoorde. In plaats van dat er voor het gewenste privacygedrag meer beroep wordt gedaan op wilskracht van medewerkers gaat er steeds meer aandacht uit naar het alternatief van privacy-by-design. Dat wil zeggen: het onder de motorkap inregelen van wet en regelgeving rondom privacy in systemen, waardoor de medewerker wordt ontzorgd. 

Met de privacy-volwassenheidsmeting biedt Friso organisaties concrete handvatten voor organisaties die zich verder willen ontwikkelen in privacy. Daarvoor hoeven zij enkel een aantal vragen te beantwoorden. Maar wat moeten en kunnen we daarvoor verwachten van onze systemen en waarvoor zullen we moeten rekenen op wilskracht van medewerkers? En zit de huidige privacywetgeving toekomstbestendige dienstverlening niet ook juist in de weg? Proactieve dienstverlening vanuit de overheid begint immers veelal bij gedetailleerde identificatie van de burger. Verandert de waarde van privacy in een informatiesamenleving?

Als deze vragen je interesse rondom het onderzoekstraject van Friso van Dijk wekken nodigen we je graag uit voor de komende digitale Demo Donderdag, donderdag 24 augustus om 10.30 via Microsoft Teams. Meld je aan door een mailtje te sturen naar p.h.vanhoudt@minocw.nl. Mocht je in het verleden een mail ter uitnodiging van een voorgaande Demo Donderdag hebben gekregen hoef je je niet aan te melden – je ontvangt dan een mailtje met de uitnodiging.