05 juni Verdieping zaakgericht werken

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie klassikaal (fysiek of online)

Voor organisaties die veel contact hebben met burgers is een gestroomlijnd proces van de informatievoorziening essentieel. Een veel gebruikte methodiek om dit te realiseren is het Zaakgericht Werken. ZGW zorgt ervoor dat zowel de betrokken behandelaren van de burgervraag als de burger inzicht hebben in de voortgang van een bepaald proces. Dit zorgt voor transparantie en effectiviteit in het overheidshandelen met een betere dienstverlening als eindresultaat.

Deze cursus duurt 2 dagen.

Doelgroep

Medewerkers, Managers of Projectleiders die op de verschillende niveaus inhoudelijk of procesmatig te maken hebben met een nieuwe manier van werken (ZGW).

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u de kennis en inzichten (zowel in persoonlijke competenties als in behoefte van de organisatie) om de implementatie van Zaakgericht Werken op de juiste wijze te begeleiden:

 • u heeft inzicht in benodigde competenties en vaardigheden
 • u heeft inzicht in de kritische succesfactoren om ZGW te doen slagen
 • u kent u uw eigen rol en begrijpt hoe u de implementatie succesvol beïnvloedt
 • u weet hoe u als manager, projectleider of medewerker draagvlak creëert
 • u kent u de kansen, risico’s en consequenties van ZGW om de werkwijze te implementeren of uw visie erover te vormen

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Zaakgericht Werken in de praktijk
  • Kansen en risico's van ZGW
  • Trends en ontwikkelingen, gevolgen en belang van ZGW
  • Transparantie
  • Tools, waaronder DMS/RMA
  • Consequenties voor beheer, optimalisering en klanten
  • Nieuwe rollen, kennis/vaardigheden en competenties
 • Draagvlak creëren
  • Communicatie en coaching/begeleiding
  • Zoeken naar ‘sponsoren’
  • De nieuwe rol van Informatiebeheer
  • Samenwerken
  • Omgaan met veranderingen

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden op de pagina cursusaanbod