23 maart Microsoft 365 en Sharepoint: Search en metadatabeheer 23 & 30 maart 2023

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie Fysiek of online

Zet in mijn agenda

Deze tweedaagse cursus is bedoeld voor Informatieprofessionals die te maken hebben of krijgen met het duurzaam toegankelijk maken van informatie in de applicatie Microsoft SharePoint binnen de eigen organisatie. 

Duur: 2 lesdagen 

Vorm: klassikaal (fysiek of online) 

Aantal deelnemers: minimaal 6 / maximaal 12 

Deze cursusdagen zitten vol. Het is niet meer mogelijk om je voor deze data in te schrijven.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor Informatieprofessionals die te maken hebben of krijgen met het duurzaam toegankelijk maken van informatie in de applicatie Microsoft SharePoint binnen de eigen organisatie. 

Voorkennis en ervaring

Voor deze cursus is ervaring met M365 en/of SharePoint en enkele jaren ervaring in het vakgebied in combinatie met een basisopleiding gewenst. 

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u inzicht in de mogelijkheden die Microsoft 365 en SharePoint bieden voor het vindbaar maken van documenten en andere content.  

Waarom is dit voor de deelnemers van belang?

Steeds meer Rijksoverheidsorganisaties stappen over op Microsoft365/SharePoint als tool om informatie te creëren, delen en te bewaren. Om duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie te garanderen, is het van groot belang dat informatieprofessionals kennis en inzicht hebben in de opbouw en functionaliteiten van M365/SharePoint om een bijdrage te kunnen leveren aan een goede inrichting en juist gebruik. 

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

  • SharePoint site-elementen (bibliotheken, lijsten) en hun invloed op vindbaarheid 
  • Metadata door gebruik van (site)kolommen en inhoudstypen 
  • Functionele toepassingen van (site)kolommen en inhoudstypen 
  • Ontwerpen, implementeren en beheren van een metadatamodel 
  • Search in Microsoft 365 en optimalisatie hiervan 
  • Navigeren door SharePoint sites en andere Microsoft 365 elementen 
  • Mogelijkheden van de Managed Metadata Store, Keywords en Microsoft 365 Labels 
  • Introductie op Microsoft Graph en Delver 

Verbinding met eigen praktijk

Tijdens de cursus stimuleert de docent de deelnemers om eigen casuïstiek of praktijksituaties in te brengen. De (groeps)opdrachten die de deelnemers tijdens of na de lesdag(en) uitvoeren, staan in het teken van de vertaling van de lesstof naar de eigen dagelijkse praktijk. Dit vergroot de herkenbaarheid voor de deelnemer en daarmee ook het leerresultaat. Daarnaast haalt de organisatie van de deelnemer toegevoegde waarde uit de deelname van haar medewerker.