Wanneer treedt de Wet open overheid in werking?

Op dit moment worden de uitvoeringstoetsen van de Woo uitgevoerd. Zodra de uitvoerbaarheid van de Woo voor alle overheden in beeld is gebracht zal het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het kabinetsstandpunt aan de Tweede Kamer aanbieden. De status van deze wetgeving kan worden gevolgd via digitaleoverheid.nl