Rapport Flitspanelonderzoek Werken met overheidsinformatie

In november 2021 is in opdracht van RDDI een Flitspanel onderzoek uitgevoerd onder rijksmedewerkers. Het doel van dit onderzoek was om inzichtelijk te krijgen hoe rijksmedewerkers met overheidsinformatie omgaan. Dit onderzoek was een vervolg op eerdere metingen die in september 2020 en januari 2021 zijn gedaan.