Nieuwsbrief Rijk aan Informatie- december 2017

Dit is de nieuwsbrief van het programma Rijk aan Informatie van december 2017. Hiermee word je bijgepraat over de ontwikkelingen binnen het programma en over andere projecten die bijdragen aan een robuuste en flexibele informatiehuishouding.

In deze editie:

- Van de programmadirecteur: 'We zijn goed op stoom'

- Marens Engelhard: 'automatische e-mailarchivering voor betere en snellere openbaarheid'

- Emine Özyenici: 'de informatie-overload vereist een nieuwe manier van bewaren en vinden'

- Stand van zaken projecten en MOOI

- Goed voorbeeld: Procesminingtool Audit Dienst Rijk