Plan van aanpak sociale verzekeringsbank

Op 2 april 2021 heeft de Ministerraad 'Open op Orde', het generiek actieplan informatiehuishouding rijksoverheid, goedgekeurd. In deze bijlage vind je het plan van aanpak van de sociale verzekeringsbank die wordt toegelicht tijdens de infosessies Open op Orde.