Handreiking: Actief openbaar maken doe je zo!

Het doel van deze handreiking is rijksorganisaties ondersteuning te bieden om het actief openbaar maken van overheidsinformatie binnen hun organisatie te stimuleren en te implementeren. We werken aan een update waarin de gevolgen van recente ontwikkelingen rond de WOO en de POK opgenomen worden.