Handreiking: Actief openbaar maken doe je zo!

Het doel van deze handreiking is rijksorganisaties ondersteuning te bieden om het actief openbaar maken van overheidsinformatie binnen hun organisatie te stimuleren en te implementeren.