Strategische Opleidingsplannen

Een manier om de informatiehuishouding op orde te krijgen en te houden, is met voldoende en goed opgeleide professionals voor het inrichten en uitvoeren van informatiebeheer. Om volwassenheidsniveau 3 à 4 te halen is het noodzakelijk dat organisaties een strategisch opleidingsplan hebben voor informatieprofessionals die werken voor de informatiehuishouding. Zodat het kennisniveau in de organisatie structureel op orde is.

Wat doet het project Strategische Opleidingsplannen?

Samen met 5 organisaties die qua omvang beeldbepalend zijn binnen de Rijksoverheid en volwassenheidsniveau 1 à 2 scoren in het op orde hebben van de
scholing, doorloopt RDDI een traject voor de ontwikkeling van strategische opleidingsplannen.

Het uiteindelijke doel is dat rijksorganisaties in staat zijn een strategisch opleidingsplan te ontwikkelen waarmee ze vorm kunnen geven aan een toekomstbestendige informatiehuishouding.

Aanleiding van het project

Uit het rapport 'Analyse en Evaluatie Open Overheid Spoor Informatiehuishouding 2022' van het programma Open Overheid blijkt dat meer dan de helft van de rijksorganisaties de (bij)scholing van informatieprofessionals niet op orde heeft. Nader onderzoek van de onderliggende documenten laat zien dat er grote verschillen zijn tussen de organisaties. Ook in de aanmeldingen voor opleidingen bij het Leerhuis Informatiehuishouding is een groot verschil te zien tussen de verschillende organisaties.

Stand van zaken

In 2023 is het plan van aanpak opgeleverd, dat in de eerste helft van 2024 ten uitvoer wordt gebracht.

Deelprojecten & mijlpalen