Informatie over Informatie

Als je als rijksmedewerker wilt weten hoe je moet inkopen, kijk je op het intranet. Hetzelfde geldt bij vragen over personele zaken, huisvesting, ICT en elke andere tak van bedrijfsvoering. Dergelijke informatie ontbreekt over omgaan met overheidsinformatie. Het project Informatie over Informatie brengt alle informatie over informatiehuishouding en transparantie en de daarvoor benodigde kennis in kaart en zorgt voor ontsluiting.

Wat doet het project Informatie over Informatie?

Informatie over Informatie inventariseert alle bestaande content over werken met overheidsinformatie binnen de Rijksoverheid en ontwikkelt zo nodig nieuwe content. Vervolgens zorgt het project ervoor dat iedere rijksambtenaar op het Rijksportaal - of een ander intranet als dat wordt gebruikt door zijn organisatie - de juiste informatie kan vinden over hoe je om moet gaan met overheidsinformatie. In elk geval op het gebied van informatiehuishouding en transparantie. En als samenwerking met andere relevante partijen mogelijk blijkt, ook over andere onderwerpen die verband houden met goed omgaan met overheidsinformatie.

Aanleiding van het project

Hoe moet je als rijksambtenaar archiveren? Wat zijn de regels voor opslaan, vernietigen en openbaarmaking? Al deze en aanverwante zaken rond goed omgaan met overheidsinformatie zijn niet of versnipperd op het Rijksportaal te vinden.

Deelprojecten & mijlpalen