De nieuwe Woo komt eraan: Woo-instructie

Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid. Vanaf 1 mei 2022 treedt de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking, die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt.

De belangrijkste veranderingen

De Woo verandert een aantal dingen. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Er komt een onafhankelijk adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding.
  • Elk bestuursorgaan dat onder de Woo valt moet een contactpersoon aanwijzen waarbij iedereen terecht kan met vragen over de beschikbaarheid van overheidsinformatie.
  • Bestuursorganen gaan werk maken van het op orde krijgen van de informatiehuishouding, daartoe is de Regeringscommissaris aangesteld.
  • Op termijn verplicht de Woo tot het actief openbaar maken van aangewezen informatie.
  • De termijn voor het afhandelen van een verzoek wordt maximaal vier weken, met een mogelijke verlenging van twee weken.
  • Mede gelet op de verkorte termijn is het zaak om snel de informatievraag in beeld te krijgen en daarvoor in contact te treden met de verzoeker.
  • Onder de Wob werden persoonlijke beleidsopvattingen al vaker openbaar gemaakt, die lijn wordt onder de Woo voortgezet.
  • Ook van informatie ouder dan vijf jaar is het uitgangspunt dat deze openbaar wordt gemaakt. 

Woo-instructie

Met de komst van de nieuwe wet verandert er veel. Om rijksambtenaren op weg te helpen is daarom een handboek opgesteld: de Woo-instructie.  Deze instructie is bedoeld als naslagwerk voor de uitvoering van de Woo-verzoeken. De verschillende overheden zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de Woo. Hoe ze dit doen, bepalen ze zelf. Met de Woo-instructie zorgen we ervoor dat we binnen de Rijksoverheid Woo-verzoeken op dezelfde manier behandelen.

De Woo-instructie is te vinden op de website Rijksoverheid.nl.

Vergroot afbeelding Rijksbrede instructie voor het afhandelen van Woo-verzoeken
Beeld: ©Rijksoverheid / Rijksoverheid

Voor wie is de Woo-instructie bedoeld?

De Woo-instructie is opgesteld voor iedereen die Woo-verzoeken behandelt. Het verschilt per departement wie daarvoor verantwoordelijk is. De instructie is een uitleg van een wet, dus op onderdelen vrij juridisch. Er is een aantal bijlagen opgenomen die samenvatten wat een behandelaar precies moet doen. Zo is er bijvoorbeeld een stappenplan dat van begin tot eind uitlegt hoe de behandeling van een Woo-verzoek verloopt.

Bron: rijksoverheid.nl